OPIS KORYTARZA DROGI  

Wszystkie trzy proponowane warianty obwodnicy rozpoczynają się na skrzyżowaniu w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscu planowanego skrzyżowania typu rondo, które stanowi początek planowanej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej (obwodnica w ciągu krajowej stanowi odrębne opracowanie projektowe). Skrzyżowanie to usytuowane jest po wschodniej stronie miasta w odległości ~300m od przejazdu kolejowego.   Również wszystkie trzy proponowane warianty obwodnicy kończą się na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 241 biegnącej na południe w kierunku m. Więcbork.  


WARIANT 1, dł.1,232 km (kolor czerwony) 

Początek trasy stanowi skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscu planowanego skrzyżowania typu rondo. Od tego skrzyżowania trasa drogi przebiega w kierunku południowo-zachodnim przechodząc wiaduktem nad jednotorową linią kolejową i następnie łączy się z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 241 poprzez planowane skrzyżowanie trzywlotowe typu rondo.   Wariant 1 jest powieleniem propozycji GDDKiA prezentowanym w postępowaniu środowiskowym dla drogi kranowej nr 25; jego trasa przebiega jednak przez wybudowaną w ostatnim czasie farmę fotowoltaiczną i z tego względu jest mało realna do wykonania. Wariant jest prezentowany głównie ze względu na fakt, iż jego przebieg był już procedowany w postępowaniu środowiskowym. Cały odcinek drogi przebiega poza terenem zabudowanym o przeznaczeniu rolniczym za wyjątkiem zabudowań przy skrzyżowaniu drogi krajowej i powiatowej oraz przy budynku byłego przystanku kolejowego.  


WARIANT 2, dł.1,490 km (kolor niebieski) 

Początek trasy również stanowi skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscu planowanego skrzyżowania typu rondo. Od tego skrzyżowania trasa drogi przebiega w kierunku południowo-zachodnim (lecz bardziej na południe w stosunku do wariantu 1) przechodząc wiaduktem nad jednotorową linią kolejową i następnie łączy się z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej poprzez planowane skrzyżowanie trzywlotowe typu rondo.   Trasa wariantu 2 przebiega skrajem Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, omija obszar wybudowanej niedawno farmy fotowoltaicznej od strony południowej. Cały odcinek drogi przebiega również poza terenem zabudowanym o przeznaczeniu rolniczym za wyjątkiem zabudowań przy skrzyżowaniu drogi krajowej i powiatowej.  


WARIANT 3, dł.1,240 km (kolor fioletowy) 

Początek trasy również stanowi skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscu planowanego skrzyżowania typu rondo. Od tego skrzyżowania trasa drogi przebiega w kierunku południowo-zachodnim (lecz bardziej na północ w stosunku do wariantu 1) przechodząc wiaduktem nad jednotorową linią kolejową i następnie łączy się z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 241 poprzez planowane skrzyżowanie trzywlotowe typu rondo.   Trasa wariantu 3 omija obszar wybudowanej niedawno farmy fotowoltaicznej od strony północnej i przebiega skrajem obszaru, na którym Gmina Sępólno Krajeńskie proceduje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Usytuowanie skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej zapewnia możliwość obsługi obszaru procedowanego przez Gminę Sępólno Krajeńskie MPZP poprzez dodatkowe skrzyżowanie usytuowane w odpowiedniej odległości od projektowanego ronda. Cały odcinek drogi przebiega również poza terenem zabudowanym o przeznaczeniu rolniczym za wyjątkiem zabudowań przy skrzyżowaniu drogi krajowej i powiatowej oraz przy budynku byłego przystanku kolejowego. 


Podstawowe dane techniczne dla wszystkich wariantów 

-droga klasy G,

-projektowane skrzyżowania jednopoziomowe: 2szt. (w tym rondo w ciągu drogi krajowej będące poza zakresem opracowania), 

-projektowany wiadukt: 1 szt. 


Dodatkowe informacje 

Wszystkie warianty drogi mają zapewnioną pełną obsługę komunikacyjną do przyległych działek poprzez wykorzystanie istniejących odcinków dróg oraz nowo projektowane drogi dodatkowe.  


Na załącznikach mapowych pokazano m.in.  

-obszar wybudowanej niedawno farmy fotowoltaicznej, 

-obszar, dla którego Gmina Sępólno Krajeńskie wszczęła procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.