Obwodnica Sępólna Krajeńskiego – konsultacje społeczne


Szanowni Państwo,


W dniach od 11 do 27 kwietnia br., trwają konsultacje społeczne, których celem jest wybór wariantu rekomendowanego do realizacji dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego. Powstały trzy warianty inwestycyjne przebiegu drogi.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przebiegiem proponowanych rozwiązań obwodnicy. Na mapie wskazano wszystkie warianty obejścia (zakładka PLAN ORIENTACYJNY) oraz dodatkowo w osobnych zakładkach wskazano dokładne lokalizacje poszczególnych wariantów. Istnieje możliwość pomiaru odległości od danej trasy do np. posesji. Szczegółowy opis rozwiązań zawarto w zakładce OPIS WARIANTÓW.


Szczegóły techniczne będą omawiane w trakcie spotkania :


27 kwietnia 2023 r. godz. 17.00

w Centrum Aktywności Społecznej - ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim

Dla wariantu wskazanego na konsultacjach społecznych jako preferowanego (najkorzystniejszego), zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.


Inwestor:

arms
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
arms
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz


Wykonawca: